www.bostadsprisgaranti.se © 2006                    

 

 

Bostadsprisgaranti


Bostadsprisgaranti är tänkt att bli ett redskap för regional utveckling som stimulerar nybyggnation av bostäder i områden där bostadsprisnivån idag är för låg i förhållande till produktionskostnaden för småhus, men där det i övrigt finns rimliga förutsättningar för en positiv utveckling.

Just nu prövas idén i olika politiska och vetenskapliga sammanhang. Vi hoppas på fortsatt positiv feed-back för att vi fortsättningsvis kan medverka till att starta ett antal bostadsprisgarantiföreningar.

 

 

 

Information

Kontakt »
Joar Vendel

joar@bostadsprisgaranti.se